Deel dit bericht

Stelt u zich voor. U heeft dag én nacht een professionele verpleegkundige in uw eigen huis tot uw beschikking, op het moment dat u daarvoor kiest, die volledig op de hoogte is van uw persoonlijke situatie. En aan wie u alles direct kunt vragen. Via uw telefoon, iPad of computer. Wij noemen dat zorg op afstand, ook wel e-health genoemd. Dat kan uweigen wijkverpleegkundige zijn, maar ook een verpleegkundige van het Medisch Service Center van Sensire in Varsseveld. Op een afstand dus, maar de zorg aan u is heel persoonlijk, op elk gewenst moment en in uw eigen huis.

Kennismaking met Zorg op Afstand tijdens de e-healthweek

Met het bovenstaande voorbeeld openden we de uitnodiging voor onze bijdrage aan de e-healthweek. De week waarin er specifiek aandacht is voor alle mooie ontwikkelingen op het gebied van e-health. Veel Nederlanders zijn nog niet op de hoogte van alle mogelijkheden die techniek heeft met betrekking tot gezondheid. Tijdens de e-healthweek is het mogelijk om dit te ervaren.

Vanuit het Medisch Service Center van Sensire vinden we het belangrijk om mensen op de hoogte te brengen van de mogelijkheden. Vol passie zetten we ons al jaren in voor de verbetering van de gezondheidszorg. Via allerlei mooie innovatieve digitale toepassingen richten we zorg efficiënter in en verhogen we de kwaliteit van zorg.

Thuis monitoring

Tijdens de inloop kwamen we in contact met allerlei mensen die interesse hadden in onze digitale mogelijkheden. Zo was er een man met longproblemen die zeer geïnteresseerd was in de mogelijkheden van thuis monitoren en beeldbellen, zowel voor hem zelf als voor de cliëntengroep die hij vertegenwoordigd. We konden hem laten zien hoe hij via de cVitals app van FocusCura zelf thuis zijn conditie in kaart kan brengen en dit via een digitale verbinding naar ons Medisch Service Center verstuurd.

Onze gespecialiseerde verpleegkundigen monitoren deze gegevens en nemen indien nodig contact op met de klant. Dit doen ze via een beeldbel verbinding, zodat ze direct (letterlijk) beeld hebben bij de eventuele klachten. Mocht het nodig zijn dan nemen ze contact op met de longpoli van het ziekenhuis, waar de klant onder begeleiding is. Op deze wijze zorgen we ervoor dat mensen met longproblemen of hartfalen minder vaak naar het ziekenhuis hoeven. Daarnaast voelen ze zich veilig, omdat ze iedere dag gemonitord worden door gespecialiseerd verpleegkundigen.

Gevallen? Met een druk op de knop hulp!

Onze mogelijkheden met betrekking tot veilig thuis wonen konden ook rekenen op veel interesse. Wij investeren al jaren veel in de oplossing “personenalarmering”. De oplossing is simpel, een klein alarmeringstoestel op een centrale plek in huis en een draadloze knop om je pols of nek. Een simpele oplossing voor een groot probleem. We maken namelijk nog regelmatig mee dat alleenstaande mensen uitglijden onder de douche of lelijk struikelen en uren alleen liggen in huis. Met deze alarmering is er met een druk op de knop verbinding met het Medisch Service Center. Een verpleegkundige is direct (via het centrale alarmsysteem) te horen in huis en beoordeelt de situatie. Van te voren zijn er namen uit het netwerk van de klant opgeschreven en deze worden als eerste benaderd om een helpende hand te verlenen. Is er niemand aanwezig? Dan sturen we een zorgprofessional.

Goede discussies

Natuurlijk roepen dit soort oplossingen ook altijd discussie op. Bezoekers willen weten of deze ontwikkelingen ook te maken hebben met bezuinigingen. Ze willen weten of dit betekent dat er minder zorg in huis zal zijn en meer op afstand. Hier hebben we dan ook mooie gesprekken over gehad.

Tijdens de inloop hebben we met de bezoekers gesproken over de ontwikkelingen binnen de zorg. Het aantal zorgbehoevenden zal de komende jaren alleen maar stijgen. Het is al jaren duidelijk dat doorgaan op dezelfde voet onbetaalbaar zal worden. Wij vinden het belangrijk dat we wel kwalitatief hoge zorg blijven bieden. Daarnaast geloven we dat mensen het liefst zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen en het liefst zo zelfstandig mogelijk.

Slimme digitale toepassingen zijn wat ons betreft één van de oplossingen die dit mogelijk maken. Door middel van zorg op afstand kunnen we zorg efficiënter inrichten, maar ook kwalitatief hoge zorg (blijven) bieden.

Tot slot

We hebben een mooie ochtend gehad. Het is goed om mensen mee te nemen in deze ontwikkelingen en te laten zien dat een goede inzet van techniek heel waardevol kan zijn. Mocht dit verhaal je als lezer geïnteresseerd hebben gemaakt, kom gerust eens op de koffie!

Deel dit bericht